Bilirubin přímý 360 OX (kat. č. 306)

Princip

Návod k použití
Bezpečnostní list
CE logo

Přímý bilirubin je v prostředí imidazolového pufru oxidován měďnatými ionty na biliverdin. Pokles intenzity zabarvení je lineárně závislý na koncentraci přímého bilirubinu.

Obsah balení

3x100 ml R1, 1x60 ml R2

Cena

790 Kč


© SKALAB s.r.o.

Powered by TF-Wmake 1.5.7
© TFSoft 2007
Processing took 0.020 seconds.