Volná vazebná kapacita Fe 300 A (kat. č. 107)

Princip

Návod k použití
Bezpečnostní list
CE logo

Sérum je inkubováno v prostředí trisového pufru, který obsahuje železnaté ionty jež se specificky vážou na transferin. Nezreagované železnaté ionty jsou následně stanoveny reakcí s Ferene S. Rozdíl mezi koncentrací železnatých iontů v pufru a koncentrací těchto iontů po vazbě na transferin odpovídá volné vazebné kapacitě. Celkovou vazebnou kapacitu vypočítáme jako součet volné vazebné kapacity a koncentrace sérového železa.

Obsah balení

2x100 ml PU, 1x50 ml ST, 3x50 ml CH

Cena

1900 Kč


© SKALAB s.r.o.

Powered by TF-Wmake 1.5.7
© TFSoft 2007
Processing took 0.021 seconds.