Certifikace podle normy ISO 9001:2015

9001 RvA color V roce 2003 byla firma certifikovaná společností Det Norske Veritas (DNV) podle normy ISO 9001:2000 (RvA C 024) – Nákup, příprava, prodej a distribuce činidel pro stanovení koncentrace látek obsažených v krevním séru a moči. V letech 2006 - 2015 proběhla opakovaná recertifikace normy ISO 9001:2008 (RvA C 024). V současné době jsme certifikováni podle normy ISO 9001:2015. Každý rok firma provádí periodické audity. Dodávané diagnostické prostředky mají rovněž obchodní značku CE.

Certifikáty k nahlédnutí:

Certifikát ISO 9001:2015 - český

Certifikát ISO 9001:2015 - anglický


© SKALAB s.r.o.

Powered by TF-Wmake 1.5.7
© TFSoft 2007
Processing took 0.010 seconds.