Systémový roztok pro analyzátory glukózy (P 012.01)

Popis

Návod k použití
Bezpečnostní list
CE logo

Systémový roztok se používá jako pomocný prostředek pro stanovení glukózy na elektrochemických analyzátorech glukózy.

Obsah balení

1 x 1000 ml (P 012.01)

1 x 5000 ml (P 012.05)

Cena

300 Kč (P 012.01)

1350 Kč (P 012.05)


© SKALAB s.r.o.

Powered by TF-Wmake 1.5.7
© TFSoft 2007
Processing took 0.013 seconds.