Koncentrovaný promývací roztok pro osmometry

Popis

Návod k použití
Bezpečnostní list
CE logo

Koncentrovaný promývací roztok pro osmometry ARKRAY se používá k promývání systému hadiček, pipetovací jehly a měřící kyvety se senzory osmometrů firmy ARKRAY OSMO STATION TYP ON – 6050 a ON – 6060. Pomocí promývacího roztoku se ze systému hadiček, pipetovací jehly a měřící kyvety se senzory odstraní zbytky nečistot, kterými byl celý měřící systém kontaminován.

Obsah balení

1 x 500 ml (P 114.500)


© SKALAB s.r.o.

Powered by TF-Wmake 1.5.7
© TFSoft 2007
Processing took 0.013 seconds.