Promývací roztok pro analyzátory ADAMS

Popis

Návod k použití
Bezpečnostní list
CE logo

Promývací roztok pro analyzátory ADAMS A1c se používá k promývání systému hadiček automatických analyzátorů glykovaného hemoglobinu firmy ARKRAY ADAMS A1c HA-8160 a HA-8180. Pomocí promývacího roztoku se ze systému hadiček odstraní zbytky proteinů a tuků z krve,kterými byly hadičky znečištěny.

Obsah balení

4 x 100 ml (P 313.400)


© SKALAB s.r.o.

Powered by TF-Wmake 1.5.7
© TFSoft 2007
Processing took 0.021 seconds.