Celková bílkovina 600 T (kat. č. 305)

Princip

Návod k použití
Bezpečnostní list
CE logo

V prostředí imidazolového pufru je bílkovina denaturována Hyaminem. Interferenci hořečnatých iontů je zabráněno pomocí Chelatonu III. Vzniklý homogenní zákal je vyhodnocen fotometricky při 505 nm.

Obsah balení

5x100 ml R1, 1x100 ml R2

Cena

3000 Kč


© SKALAB s.r.o.

Powered by TF-Wmake 1.5.7
© TFSoft 2007
Processing took 0.010 seconds.